Peter van Straaten: ‘Gras in beeld‘

9 oktober – 3 december 2022 in Café Bern

Als buurtbewoner kwam Peter van Straaten (Arnhem, 1935 – Amsterdam, 2016) met een bepaalde regelmaat in Café Bern. Wat ons al langer opviel, was dat een terugkomend figuur in zijn prenten erg leek op een andere goede bekende van ons café: Gras Heyen (1917 – 1988). En inderdaad: Gras en Peter waren min of meer generatiegenoten en ze waren -als lid- beiden regelmatige bezoekers van kunstenaarssociëteit ‘De Kring‘. Soms gebruikte Peter de figuur Gras als inspiratiebron. Gras was een zeer markante persoonlijkheid met een uitgesproken mening en met veel humor.

Peter stemde toe om een aantal tekeningen met Gras als hoofdfiguur te exposeren in Bern. Nu, zoveel jaar later, leek het ons leuk ze weer op te hangen, als eerbetoon aan twee legendarische buurtbewoners. Van 9 oktober t/m 3 december 2022 zijn deze tekeningen te bewonderen in Café Bern, tezamen met een drietal werken van Gras Heyen. Het geëxposeerde werk komt uit de privécollectie van Café Bern en is niet te koop.

Terug naar overzicht

 

Ach, wat een lelijk kindje

Peter van Straaten

Tekening
30 x 21 cm

Privécollectie Café Bern

Te zien in Café Bern
van 9 oktober t/m 3 december 2022

Peter van Straaten

Arnhem, 1938 – Amsterdam, 2016
tekenaar, cartoonist, schrijver

Gras Heyen

1917 – 1988

Zijn werk is geliefd en veelomvattend: van politieke prenten, cartoons en strips, toneelstukken, erotische tekeningen tot vele bundels met proza.

De carrière van Peter van Straaten beslaat meer dan een halve eeuw, waarin hij duizenden tekeningen maakte voor landelijke- en regionale dagbladen, weekbladen en boeken, alsook theater- en filmaffiches. Zijn werk is vele malen in boekvorm verschenen en jaarlijks, sinds 1994 tot heden, worden zijn tekeningen gebundeld in Peter’s Zeurkalender.

Het werk van Peter van Straaten werd veelvuldig bekroond. Hij ontving onder meer de Gouden Ganzenveer in 2006 en in 2010 werd hem de Jacobus van Looy-prijs toegekend, een prijs voor dubbeltalenten. In 2011 ontving Van Straaten een eredoctoraat aan de Rijksuniversiteit Leiden. Peter won vijf keer de Inktspotprijs, de laatste keer in 2016.

Bron: www.petervanstraaten.nl

Gras Heyen liet zich wat zijn werk betreft niet gemakkelijk in specifieke genres onderbrengen. Hij was waarschijnlijk te individualistisch ingesteld om zich tot schildersbewegingen te richten en waarschijnlijk ook te kritisch om zich ooit onder een en dezelfde noemer te begeven. Anderzijds miste hij op bepaalde momenten ook de aansluiting bij de tijdgeest.

Hij hanteerde vaak opvattingen die weinig met actuele stromingen van doen hadden. Zelfs in de Liga Nieuw Beelden waarvan hij enkele jaren lid was, speelde hij geen prominente rol. Het is trouwens de vraag wat Heyen bij deze experimentelen deed. Hij was in de eerste plaats graficus, een techniek die een bedachtzame en daardoor ook enigszins afstandelijke wijze van benadering met zich mee brengt.

Postuum verscheen, onder de titel ‘Als jullie dood zijn, kom ik terug‘, bij Bas Lubberhuizen een kleine monografie van de hand van Marijke Dinnissen, met vele afbeeldingen van het werk van Gras Heyen.

Bron: www.grasheyen.nl

Terug naar overzicht